Rotarys ungdomsutbyte

Rotarys Ungdomsutbyte har till syfte att genom studentutbyten öka förståelsen mellan människor världen över. I över 40 år har Rotary i Sverige (Rotarystudent) skapat förutsättningar för ungdomar att upptäcka världen.

Programmen är öppna för alla. I och med att verksamheten bygger på ideellt engagemang kan priserna hållas förhållandevis låga.

Ettårsutbyte för dig som är 15-17 år och vill plugga utomlands under ett läsår och samtidigt bo i olika familjer. Ettårsutbytet innebär också att din familj i Sverige tar emot en utländsk ungdom. Rotary står som garant för att utbytet ska bli bra bl.a. genom de lokala Rotaryklubbarna och deras särskilt utsedda kontaktpersoner. Ansökan senast oktober året innan. Senare ansökningar kan accepteras.

Sommarutbyte för dig som är15–18 år och som vill åka utomlands några sommarveckor. Likasinnade ungdomar matchas ihop för att bo lika länge hos varandras familjer i Sverige och utomlands och får på så sätt möjlighet att uppleva en ny kultur, träffa nya vänner och träna språkAnsökan senast den 31 december året innan.

Sommarläger för dig som är 15–24 år och som vill delta på något av Rotarys läger runt om i Europa. Välj mellan olika läger med teman som till exempel musik, sport och kultur. Ansökan senast 15 januari samma år.

Georgiastipendiet för ett års studier efter gymnasiet i delstaten Georgia, USA.
Stipendiet omfattar terminsavgifter, läromedel, kost och logi på campus samt ett mindre omkostnadsbidrag. Sökande skall vara 18-24 år när studieåret börjar den 1 augusti. Ansökan senast den 15 augusti året innan det aktuella läsåret.

Filmer:

Studera utomlands med Rotary – Del 1
Studera utomlands med Rotary – Del 2
Informationsfilm om ungdomsutbyte

Sociala media:

Instagram
Facebook
Reseberättelser från ungdomar
YouTube