Rotarys organisation i Sverige och Lettland

Organisationen i Sverige och Lettland

Svensk Rotary Service, SRS

Rotary i Sverige/Lettland är indelat i tio distrikt, som samverkar inom olika organisationer:

Rotarysamverkan i Sverige, ROS, som omfattar samtliga distrikt och Svensk Rotary Service Ideell förening, SRS, som omfattar åtta distrikt.

Distrikten

I varje distrikt finns en Distriktsguvernör, samt distriktsfunktionärer som:

 • Distriktssekreterare
 • Distriktsskattmästare
 • Assisterande guvernörer
 • Kontaktperson ungdomsutbytet
 • Ordförande i Info/PR kommittén
 • Ordförande i TRF-kommittén
 • Distriktets IT-samordnare, DITS
 • Kontaktperson Rotaract
 • Lagrådsrepresentant
 • m fl

Klubbarna

Sveriges ca 500 rotaryklubbar är organiserade på samma sätt. En Klubbpresident som leder verksamheten och några andra medlemmar som tilldelats funktioner som:

 • Klubbsekreterare
 • Klubbskattmästare
 • IT-samordnare
 • Ordförande i Medlemskommittén
 • Ordförande i TRF-kommittén
 • Kontaktperson Ungdomsutbyte
 • Kontaktperson Info/PR
 • Kontaktperson GDPR
 • m fl

Rotaract

Förutom Rotaryklubbar finns det även Rotaractklubbar för medlemmar mellan 18-30.