Rotaract

Rotaract är Rotarys organisation för yngre medlemmar.
En Rotaract klubb knyts ofta till en moderklubb inom Rotary, men fungerar i övrigt helt självständigt som en vanlig klubb inom Rotary.
Rotaract gör egna projekt, har egna möten, utbildningar och konferenser, samt besöker andra Rotaractklubbar i världen. Lite mer fest än i våra Rotaryklubbar.

Bli medlem i Rotaract!