Kungen beskyddar Rotary Sverige

H.M. Konung Carl XVI Gustaf är högste beskyddare av Rotaryrörelsen i Sverige, samt hedersmedlem i Rotary. Han bjuds även in att delta i distriktskonferenser, även om han sällan har möjlighet att personligen närvara.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf. Foto: Peter Knutson/Kungahuset.se