U-fonden


U-fonden 50 år av Hjälp till Självhjälp !

Svenska rotarianers fond för internationellt utvecklingsarbete, Rotarys U-fond, startades som ett MDA (Multi District Action) inom Rotary, d.v.s. en gemensam angelägenhet för alla Sveriges tio distrikt.

U-fonden lämnar bidrag i enlighet med vårt motto ”Hjälp till självhjälp” till Rotaryklubbar och distrikt i Sverige. Bidrag måste kanaliseras genom en klubb eller distrikt.

Besök U-fondens nya hemsida, www.ufonden.se, där man kan lämna bidrag, beställa material och ansöka om projektstöd!