Rotary Hjälper

Rotary Hjälper är en svensk insamlingsstiftelse med 90-konto

Rotary Hjälper arbetar för stöd till behövande inom områdena:

  • Hälsa
  • Hunger
  • Humanitet

Insamlade medel redovisas återkommande till The Rotary Foundation – PolioPlus eller Årliga fonden.

Du kan enkelt skänka ditt bidrag till något av våra konton:

Rotary Hjälpers Swish-konto är 123-9002973

Rotary Hjälpers 90-konton är:

  • Bankgiro 900-2973
  • PlusGiro 900 297-3

Hela vår verksamhet granskas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer om oss på www.rotaryhjalper.se – eller på Facebook via https://www.facebook.com/rotaryhjalper/