Rotary Doctors Sweden

Rätt till hälsa

Rotary Doctors Sweden skickar läkare och tandläkare, framförallt från Sverige, för att utveckla hälsovården tillsammans med byborna på den kenyanska landsbygden där behoven är mycket stora.
Syftet är att befolkningen, tillsammans med hälsomyndigheterna, efter några år ska kunna ta över ansvaret för hälso- och sjukvården i den egna byn.
Genom Rotary Doctors kan du som Rotarian stödja ett bra och effektivt hälsobistånd.
Rotaryklubbar och medlemmar får konkret feedback om hur medlen har använts och endast cirka 5 % går till administrationen.
Rotary Doctors Sweden är godkänd för Svensk Insamlingskontrolls 90-konto.


Kontakta kansliet i Holsbybrunn: info@rotarydoctors.se, eller tel: 0383-46 74 80

Bankgiro: 900-4722
Plusgiro: 900472-3
Swish: 123 288 83 52