Kurt Belfrages Minnesfond

Kurt Belfrages Minnesfond har tillkommit för att bevara minnet av Kurt Belfrage och hans förtjänster inom Rotaryrörelsen i Sverige och har till uppgift att – utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer – lämna ekonomiskt stöd till undervisning eller utbildning, eller främja vård och uppfostran av svenska barn och ungdomar upp till 25 års ålder.

Ansökningsblankett finns här och ansökan skall vara Kurt Belfrages Minnesfond tillhanda senast den 15 mars varje år. Svar på ansökan meddelas i normalfallet under april månad.

Ansökan, med tillhörande handlingar, skickas till:
Kurt Belfrages Minnesfond
c/o Lena Hokfelt
Heliosgatan 21
120 61 Stockholm

Donera till Kurt Belfrages Minnesfond

Alla är välkomna att bidra med en gåva till Kurt Belfrages Minnesfond, exempelvis för att hedra en jubilar eller en bortgången Rotarymedlem eller anhörig. Jubilaren eller anhörig får ett särskilt tackkort från Kurt Belfrages Minnesfond om relevant adress tydligt uppges i samband med inbetalning. Bidrag till fonden tas tacksamt emot på BG 268-7564.

Ytterligare upplysningar lämnas av Kurt Belfrages Minnesfonds ordförande, Lena Hokfelt,
lena.hokfelt@equalvalue.se eller 070-234 03 19

Övriga styrelseledamöter:
Henrik Appelqvist, henrik.appelqvist@telia.com eller 073-415 26 73
Folke Bengtsson, folkeb@gmail.com eller 076-800 01 52
Jan Lindblad, jl@tti.se eller 070-716 68 68

Läs Kurt Belfrages Minnesfonds integritetspolicy här.