Rotary Sverige

Det är tio Rotarydistrikt i Sverige och Lettland som samverkar kring denna information. Men varje distrikt fungerar också helt självständigt som en del av Rotary International.
Verksamheten bedrivs i huvudsak av medlemmarna i våra ca 470 klubbar. Du hittar klubbarna enklast genom gå till respektive distrikt och titta under “Om distriktet”, “Klubbar”, eller genom att söka en klubb nära dig.

Karta över Rotarydistrikten