Projekt

Rotary är inriktat på sju fokusområden för att skapa internationella relationer, förbättra levnadsförhållanden, skapa en bättre värld för att stödja våra fredsinsatser samt att utrota polio för alltid.

Rotary deltar i en mängd projekt både i Sverige/Lettland och i ett antal andra länder. Ibland handlar det om att skicka ungdomar utomlands för att lära sig andra kulturer, ibland handlar det om att skapa förutsättningar för rent vatten och ibland handlar det in att integrera nyanlända i Sverige. Vi har här samlat några av projekten för att ge en överblick över diversiteten.

Det största projektet som Rotary drivit är att försöka vaccinera mot Polio och på sikt helt utrota Polio.
Projektet heter End Polio Now.

I Sverige drivs det också ett antal projekt:

Du kan även hitta ett antal projekt världen över i Rotary Showcase, där klubbar kan lägga in en beskrivning av sina projekt.
Eller bara söka på ”Rotary projekt” på internet, där hittar du framförallt en massa artiklar från olika tidningar.