Support

Support för Rotarianer, klubbar och distrikt

Inom Rotary i Sverige utförs all support av frivilliga rotarianer.
För att arbetsbelastningen inte skall bli för stor för dessa, har vi delat in supporten i tre delar:

Rotariana
Frågor som rör regelverk, rutiner och Rotary.
Dessa frågor besvaras av distrikten direkt via e-post distrikt.2xxx@rotary.se (2xxx = distriktsnummer 2320-2410) eller via vår support-portal http://support.rotary.se

Rotary International
Rotary International, d.v.s. hjälp om My Rotary och publikationer från RI’s kontor i Zürich.
För detta finns en Dropbox där publikationerna är samlade.

Dropbox med publikationer

Teknisk support
Teknisk support på våra datasystem ClubAdmin och E-postsystemet One.com
All hjälp om detta når du via vår support-portal http://support.rotary.se.
Där finns anvisningar och kontaktvägar samt många lathundar och tips.

E-post @rotary.se

Observera att all support om e-postsystemet sker via vår egen support.
Du skall aldrig kontakta one.com direkt, de har nämligen ingen behörighet att göra ändringar på vår domän. Skicka din fråga direkt till epost@rotary.se