Rotary Leadership Institute


Rotary Leadership Institute, RLI, startades för att ge medlemmarna i Rotary en möjlighet att lära sig mer om Rotary och bli bättre på ledarskap. Medlemmar som genomgår en RLI-utbildning stärker sin egen kunskap om Rotary och har bättre förutsättning att ta sig an uppdrag som funktionär i klubb och distrikt.

RLI genomförs som en dialogbaserad och interaktiv utbildning med högt tempo och mycket aktivitet, där deltagarnas engagemang och professionella bakgrund tas tillvara. Utbildningen omfattar tre dagar och leds av facilitatorer.

För mer information, vänd dig till Sonja Andersson, som är Sverigesamordnare för RLI, rli@rotary.se eller gå in på hemsidan www.rotaryleadershipinstitute.org eller www.rlifiles.com
Se även vår RLI broschyr !