Rotary Foundation

The Rotary Foundation – Rotarys egna stiftelse

Rotary Foundation är en stiftelse utanför Rotary International, men har ändå syftet att satsa medel på projekt där rotarianer deltar och är projektägare.

Se generell information om Rotary Foundation här.

Det är medlemmar, klubbar men även personer och organisationer utanför Rotary som bidrar med medel in i Rotary Foundation.
Det mest kända fallet är Bill och Melida Gates Foundation, som satsat 200 miljoner dollar inom projektet End Polio Now.

En del av vad de klubbar och medlemmar i ett distrikt satsar kommer tillbaka efter tre år som District Grants, som delas ut till olika klubbprojekt direkt ifrån distriktet. Hör med ditt distrikt hur man skall söka.
En del av medlen kan man söka hos Rotary Foundation som Global Grant. Kontakta TRF kommittén i ditt distrikt för mer information.

Vi har hört fantastiska exempel där en klubb startat med egna insamlade pengar, gjort ett projekt, som sedan utökats med flera klubbar, som sedan genom att addera Distrikt Grant blivit större, som sedan genom Global Grant blivit ännu större, där man sedan även fått medel från andra organisationer och stiftelser, man har fått bilda en speciell organisation för att hantera projektet, man skaffat nya samarbetspartner, som t ex regionen, och som till slut resulterat i samarbete mellan länder på regeringsnivå.
Många av dessa projekt redovisas även i vår tidning Rotary Norden.
Vill du ha ett exempel? Bjud in Göran Hammarskjöld för att berätta om ett tandvårdsprojekt i Rumänien.
Projekt av detta slag genererar en mängd artiklar i tidningar och på nätet samt ger god PR åt Rotary.