Rotary Fellowships

Inom Rotary finns ett antal Fellowships (intresseföreningar) för Rotarianer.

Rotary Fellowships are international groups that share a common passion. Being part of a fellowship is a fun way to make friends around the world, explore a hobby or profession, and enhance your Rotary experience.

Öka din aktivitet inom Rotary genom att gå med i ett eller flera Fellowship beroende på dina intressen!

Se sammanställning på sidan https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships

Många Fellowships har egna hemsidor och en del har bildat regionala underorganisationer.


International Fellowship of Motorcycling Rotarians Norden, IFMR-Norden, vårmöte 2019.