Lagrådet

Distriktet och klubbarna har möjligheter att påverka Rotary International och The Rotary Foundation.

Council of Resolution, COR, rådet för förslag till förbättringar inom Rotary International och The Rotary Foundation. COR sammanträder varje år på nätet för att rösta om förslag som lagts fram av klubbar, distrikt eller av RI styrelse. Varje distrikt utser en representant till COR. Alla klubbar eller distrikt får lämna in förslag. COR beslut är rådgivande och behandlas sedan av RI-styrelsen eller TRF-förvaltarna.
Förslag från klubbar och distrikt till COR måste vara hos Rotary International före den 30 juni för att tas upp på COR samma år.
Om din klubb eller distrikt överväger ett förslag till COR, kontakta distriktets COR representant (samma som COL representant) för mer information.
Kanske undrar du hur förslagen ser ut? Här ser du de förslag som är aktuella för COR 2020

Council of Legislation, COL, är Rotarys beslutande organ för att ändra Rotarys konstitutionella dokument. COL sammanträder vart tredje år (nästa gång 2022) för att diskutera och rösta om föreslagna förändringar. Varje distrikt skickar en representant till COL. Alla klubbar eller distrikt kan föreslå ändringar.
De förslag som antagits av COL gäller och förs in i Procedurhandboken (The Manual of Procedure) hösten efter COL möte.
Föreslag från klubbar och distrikt till COL 2022 måste vara hos Rotary före den 31 december 2020.

Om din klubb eller distrikt överväger att föreslå en förändring, kontakta distriktets COL representant. Om du inte vet vem som är distriktets COL representant, skickar du den frågan till din distriktsguvernör

Läs vidare på sidan https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/councils, efter inloggning i MyRotary.