Paul Harris Fellow

Paul Harris Fellow utmärkelsen tilldelas medlemmar eller andra som bidrar, eller där någon annan, t ex klubben, har bidragit i deras namn med 1.000 USD till Rotary Foundation.

Utmärkelsen består av ett diplom och en PHF-pin, att bära vid Rotarymöten.

Ofta är det klubben som ger sina medlemmar PHF för det arbete de gjort, genom att ta av de PHF poäng som klubben fått genom att betala in till The Rotary Foundation. Undrar du hur många PHF poäng just du och din klubb har kan du få mer information HÄR.

Om klubben vill tilldela en medlem en PHF, kan man använda formuläret PHF2018
Läs också anvisningarna för att fylla i blanketten, PHFanvisning
Du hittar mer information på Dropboxen, under PHF (Foundation recognition Points)

Observera att våra kollegor på Foundation avdelningen i Zürich har högsäsong i slutet av varje Rotaryår och kan ha en behandlingstid på 5-8 veckor för varje inskickad PHF.
Kontaktperson för Sverige och Lettland är Anja Stokke, anja.stokke@rotary.org, Tel. +41 44 387 71 44

PHF kan tilldelas samma medlem flera gånger. Den första PHF innehåller inga stenar men sedan får man en ny sten för varje ny PHF.
Man får PHF+1 safir, sedan 2 osv upp till PHF+5 safirer.
Därefter kan därefter få PHF+1 rubin, upp till 3 rubiner.
Det betyder att en medlem med PHF+3 rubiner har personligen eller via klubb/distrikt bidragit med 9.000 USD till The Rotary Foundation.
Vill man sedan gå vidare så heter nivån Major Donor, Level 1.

Det finns även andra sätt att donera medel till The Rotary Foundation och få erkännande för detta.