My Rotary

På Rotarys internationella sida www.rotary.org (https://www.rotary.org/en), hittar du en mängd information om Rotary under rubrikerna About Rotary, Get Involved, Our Causes, Our Programs, News & Features samt For Members. Alla dessa sidor når du utan att logga in i My Rotary. Mycket information om Rotary att hämta här!

Om du trycker på My Rotary (https://my.rotary.org/en), så kommer du in på medlemmarnas sidor och kan hitta information under rubrikerna Exchange Ideas, Take Action, Learning & Reference, Manage, The Rotary Foundation, News & Media, Member Center. Du kan se det mesta utan att vara inloggad. Bli inte förvånad om du blir länkad från My Rotary till Rotary.org, det finns en del korsvisa länkar här för att slippa ha dubbla sidor.

Om du under Member Center trycker t ex Rotary Club Central, länkas du tillbaka till sidan för Sign In, eftersom informationen på denna sida kräver inloggning. Flera sidor fungerar på detta sätt. Har du inte loggat in förut så följ manualen för inloggning.

När du är inloggad ser du SignOut (och din e-postadress inom parentes) högst upp. Då är det dags att redigera din Profil om du inte gjort det innan. Lägg in bild, öppna dina data för läsning mm.

Om du är inloggad och trycker Club Finder hittar du nu en ny överskrift ”People”, som innebär att du kan söka medlemmar i hela världen, under förutsättning att de öppnat sina data. Sök t ex Anderson. Fler och fler upptäcker denna funktion och öppnar sina data.

Under Manage kan du öppna Club Administration och Rotary Club Central, för att få uppgifter om din klubb. Observera att Rotary International inte har särskild behörighet för IT-samordnare utan i detta system är det bara Klubbpresident och klubbens Executive Secretary som har full access.

Notera att alla ändringar av klubbdata, medlemsdata och funktionärer skall göras i det svenska systemet ClubAdmin, som sedan varje natt kör uppdatering mot Rotary Internationals system. Detta för att inte klubbarna skall behöva lägga in sina data flera gånger.

Varje år får alla klubbar i hela världen ett meddelande om Klubbfakturan från Rotary International, där det står att man skall gå in och rätta den i My Rotary. Detta gäller inte de klubbar som har överföring via ClubAdmin. Man gör alla rättningar i ClubAdmin, så förs de automatiskt över.

Som inloggad kan du också göra en klubblogo i Brand Center, lägga in en projektbeskrivning i Rotary ShowCase, öppna Official Directory och söka uppgifter om en klubb någonstans i världen mm.

Som Klubbpresident eller klubbens Executive Secretary uppmanas du att lägga in klubbens mål för året under Club Central.