ClubAdmin

ClubAdmin är ett relativt nytt system, lanserat 2015 och byggt speciellt för att svara mot de krav som klubbar och distrikt i Sverige och Lettland ställt. Inom systemet arbetar en IT-grupp, bestående av distriktens IT-samordnare, kontinuerligt med uppdateringar och förbättringar.

ClubAdmin består av ett antal delar, en offentlig hemsida, en inten medlemsdel samt en del för hantering av klubbens e-post.
Den offentliga består av hemsidor för Rotary Sverige, distrikten och klubbarna. Det är vårt ansikte utåt.
Den interna medlemsdelen kommer man åt efter att ha loggat in på ClubAdmin. 
E-posten kommer man åt som Webbmail på one.comAtt logga in i ClubAdmin bygger på att man har sin e-postadress (som finns i medlemsregistret) som användarnamn och dessutom ett lösenord. Första gången man loggar in i systemet så måste man skaffa ett lösenord genom att lägga in sin e-postadress och trycka Glömt lösenord. Därefter kommer instruktioner per e-post till den e-postadress man angett.

Efter inloggning i ClubAdmin möts du av en Startsida, med senaste nytt om IT-systemet och en grå meny i vänsterspalt.

Här kan du hitta Min Klubb, tryck på + för att aktivera undermenyer.
Tryck på Personer och ditt eget namn, så får du de uppgifter som finns om dig i systemet. Under Redigera och Medlem rapport kan du få en sammanställning av dina medlemsdata.
Under Min klubb hittar du också en mängd andra flikar som är bra om du tittar igenom.
Olika funktionärer har här olika behörighet.
Här kan man t ex lägga in klubbens veckoprogram och registrera medlemmarnas närvaro.
Projekt, Artiklar och Dokument är ytterligare saker man kan lägga in.  Det finns också möjligheter att ta ut Rapporter och använda av systemet genererade E-postlistor.
Vissa funktionärer har utökad behörighet och kan också redigera klubbens hemsida under rubriken Min Klubb.
En del av den information man lägger in under Min klubb kommer sedan automatiskt att visas på klubbens officiella hemsida.

Under SÖK (tryck + för att aktivera undermenyer) kan du söka i ett antal av undermenyerna. Sök runt lite så du ser hur systemet fungerar.
Under SÖK > PERSONER kan du söka alla Rotarymedlemmar i Sverige och Lettland som finns inlagda i ClubAdmin. Testa t ex med att söka Funktionär > President i ditt eget Distrikt. Systemet tar då fram en lista över alla presidenter i distriktet och deras kontaktuppgifter (förutsatt att klubben lagt in dem i systemet)

Uttömmande detaljinstruktioner finns i handböcker och lathundar som nås direkt på Dropbox

Behöver du hjälp i ClubAdmin så vänder du dig i första hand till klubbens IT-samordnare, i andra hand till support.