Medlemsinfo

Medlemskap
Som medlem i Rotary kan du besöka vilken Rotaryklubb du vill i Sverige eller utomlands. Klubbarna kommer att ta emot dig med samma vänlighet som vi visar de gäster som besöker den egna klubben. Passa på att besöka klubbar på din egen ort eller klubbar då du är ute och reser. De flesta klubbar har sitt program ute på hemsidan. Du hittar till klubbarna genom att söka via distrikten, ClubFinder eller via appen.
Som medlem kan du bli medlem i olika Fellowships och Action Groups, eller delta i Rotary Convention som är Rotarys årliga konferens. Lite hur mycket du själv vill engagera dig.
Som medlem får du också Rotary rabatter på en mängd företag.
För dig som vill ha mer utbildning om Rotary finns Rotary Leadership Institute, RLI.

Medlemsavgift
Som medlem i Rotary betalar du en medlemsavgift direkt till klubben. Den går till att täcka klubbens medlemskap i Rotary International, till samarbetet i Sverige/Lettland, till Rotarys ungdomsutbyte i Sverige/Lettland, till den Rotary tidning du valt, till distriktets aktiviteter samt till klubbens egna aktiviteter. Avgiftens storlek beslutas av klubben, efter beslut i distriktens årsmöte (vad gäller samarbetet i Sverige/Lettland, Rotary ungdom och distriktet), beslut i respektive tidnings styrelse samt beslut på lagrådet (Council on Legislation) då det gäller avgift till Rotary International.

Klubben
Rotaryklubben äger en mängd frågor som t ex att ta in nya medlemmar. Det är bara Rotaryklubbar som kan bevilja medlemskap i Rotary. Proceduren för detta ser lite olika ut i olika klubbar. Det finns inget krav på klassifikation eller närvaro för medlemmar längre. Klubben kan också besluta om att ha sina ordinarie möten varannan vecka. Generellt har kraven som Rotary International ställt på klubbar och medlemmar tidigare, minskats efterhand genom beslut i lagrådet (Council on Legislation). Klubben leds av en President, som väljs på klubbens årsmöte. Presidenten utser sedan klubbens funktionärer, eventuellt väljs dessa samtidigt på klubbens årsmöte. Material för klubben hittar du i Dropbox på svenska.
Ibland känns det som klubben kanske inte är i sin bästa form. Då rekommenderar vi att klubben gör en Club Visioning övning.

Matrikel
Tidigare har Rotary tryckt en medlemsmatrikel med sedan några år tillbaka är det bara det digitala medlemsregistret som finns att tillgå. Du loggar in på ClubAdmin med den e-postadress du har i systemet och ditt lösenord. Om du inte skulle komma in kan din klubbs IT-samordnare hjälpa dig. När du väl kommer till insidan på ClubAdmin, kan du se uppgifter för klubbens medlemmar på MIN KLUBB (tryck på + framför) > PERSONER. Om du letar efter andra personer eller klubbar använder du funktionen SÖK (tryck på + framför) > PERSONER. där kan du sedan välja på namn, vilken klubb, vilket distrikt, och vilken funktionär du letar efter. Du kan t ex lätt söka ut alla presidenter i ett distrikt på detta sätt.

Tidning
Rotary har beslutat att varje medlem skall ha en Rotary tidning, på papper eller digitalt, för att kunna hålla sig uppdaterad om vad som händer i Rotary. De flesta i Sverige har valt den gemensamma nordiska tidningen Rotary Norden för medlemmar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige som publiceras i tryck, som app (sök Rotary Norden i App Store) och som e-magasin på Internet. Andra har valt The Rotarian, Rotarys Internationella tidskrift, som finns i tryckt form eller digitalt. Du kan välja tidning genom att logga in på ClubAdmin och trycka MIN KLUBB (tryck på + framför) > PERSONER > markera dig själv > REDIGERA (längst ner) > TIDNING PRENUMERATIONER.

Distriktet
Rotary International har delat in klubbar i distrikt, som normalt skall innehålla minst 30 klubbar och 1500-4000 medlemmar. Distriktet leds av en distriktsguvernör, som innan tillträdet får utbildning genom GETS (Governor Elect Training Seminar), 3 dagar som organiseras av zonen, samt Rotary International Assembly, en vecka som organiseras av Rotary International.
Distriktsguvernören är ansvarig för att utbilda alla inkommande presidenter på PETS (president elect training seminar), besöka samtliga klubbar i distriktet, genomföra distriktets årsmöte samt distriktskonferensen. Distriktsguvernören utses av distriktets årsmöte senast två år innan tillträdet som guvernör. Distriktsguvernören godkänns av Rotary International, efter genomförd utbildning, strax innan DG-årets början. Distriktsguvernören utser assisterande guvernörer samt ett antal funktionärer för distriktet. Distriktet har dessutom ofta ett antal kommittéer som arbetar, t ex TRF-kommitté, Ungdomskommitté.

Zonen
För att samordna arbetet i flera distrikt har Rotary ett antal zoner, Sverige och Lettland tillhör zon 17 och 18. Zonens uppgift är att stötta distrikten, t ex genom att organisera GETS. Varje år utses ett antal rotarianer att arbeta för zonen. Zonens arbete finansieras av Rotary International. Zon 17 och 18 har en gemensam Facebooksida.

Rotary lokala kontor i Zurich
Rotary har ett lokalt kontor i Zurich för att hjälpa våra klubbar och svara på frågor.

Rotary International huvudkontor i Evanston
Rotary har sitt huvudkontor i Evanston, som är en förort till Chicago. Adress: Rotary International, One Rotary Center, 1560 Sherman Ave, Evanston, IL 60201-3698, USA.
Här kan man också göra studiebesök eller träffa någon av de ledande personerna inom Rotary International.

Rotary Foundation
Hitta mer info här

Paul Harris Fellow
Om klubben vill ge någon av sina medlemmar en Paul Harris Fellow utmärkelse hittar du information här

IT-system
Du hittar lite info om våra  IT-system här

Filmer om Rotary
Du kan hitta exempel på filmer som beskriver Rotarys syfte och verksamhet här.