Kontakta oss

Rotary Sverige Distrikt 2320 – 2410


Distriktsguvernörer inom Rotary i Sverige 2021-2022

Fredrik Sandström, DG 2320, e-post DG2320@rotary.se


Klas Hedlund, DG 2330, e-post DG2330@rotary.se, Sammankallande i Guvernörskollegiet


Anna Mohlén Lauridsen, DG 2340, e-post DG2340@rotary.se


Dag Johannesson, DG 2350, e-post DG2350@rotary.se


Lena Liljenhed Ekman, DG 2360, e-post DG2360@rotary.se


Bo Söderling, DG 2370, e-post DG2370@rotary.se


Inger Gustafsson, DG 2380, e-post DG2380@rotary.se


Ulf Bingsgård, DG 2390, e-post DG2390@rotary.se


Bengt Jansson, DG 2400, e-post DG2400@rotary.se


Gunilla Öhlin, DG 2410, e-post DG2410@rotary.se


Övriga organisationer och funktionärer

Regional Leaders in zone 17 and 18 (2020-2021)


SRS, Svensk Rotary Service, 2021-2022


Taavi Wickman, Landspresident Rotaract Sverige 2021-2022, E-post: president@rotaract.se


Olof Frisk, Ordförande i Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte, E-post: Olof.frisk@rotarystudent.se, Mobil: 070 696 4114


Anders Wallin, Svensk representant i styrelsen för tidningen Rotary Norden, E-post: and.wallin@telia.com, Mobil: 070 261 3241

Kim Hall, svensk redaktör för tidningen Rotary Norden. Det är hit man kan skicka förslag på artiklar, E-post: kim@texthuset.se, Mobil: 070 816 1641


Gudrun Håkansson, Ordförande i Stiftelsen Rotarys Läkarbank, E-post: gudrun.hakansson@telia.com Mobil: 070 391 8751


Viveca Serder, Ordförande i Stiftelsen U-fonden, E-post: ordforande@ufonden.se, Mobil: 070 757 5760


Catharina Gyllenhammar, Ordförande i Stiftelsen Rotary Hjälper, E-post: catharina.gyllenhammar@rotaryhjalper.se, Mobil: 070-538 87 55


Anders Lindberg, Ordförande i Shelterbox Sweden, E-post: m.a.Lindberg@telia.com, Mobil: 070 266 5400


Bengt-Erik Jansson, Host Area Coordinator for Rotary Peace Center 2021-2024, E-post: janssonbengterik@gmail.com, Mobil: 070 456 5408


Lena Hokfelt, Ordförande i Stiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond, E-post: lena.hokfelt@equalvalue.se, Mobil: 070 234 0319


Ulf Andersson, webbredaktör på svenska hemsidan, www.rotary.se, E-post: ulf.andersson@amil.se, Mobil: 073 654 5402