Bli medlem

Inom Rotary väljs man in som medlem i en klubb. Ofta börjar det med ett besök, där man deltar på ett möte eller kanske håller ett föredrag. Det kan också hända att du möter någon som är medlem som bjuder in dig till sin klubb. Om du, klubben och dess medlemmar trivs ihop, så får du en fadder i klubben som kommer att rekommenderar att du väljs in.

Rotary är en öppen organisation och medlemmar bjuder ofta in gäster till möten.

Som ett bevis på ditt medlemskap får du en rotarypin att bära så att andra rotarianer kan se att även du är med i Rotary. Du kommer också att kunna identifiera andra medlemmar på ditt arbete eller ute i samhället.

Du kan leta upp en klubb här.
Om du inte skulle hitta varken medlem eller klubb kan du skicka ett e-postmeddelande till srs@rotary.se eller till det distrikt där du är intresserad att vara medlem. Man kan också anmäla sitt intresse att vara med i Rotary på den internationella sidan https://www.rotary.org/en/get-involved/join
Om du är mellan 18-30 kan du ansöka om medlemskap i en Rotaract klubb

Att vara medlem i Rotary är en livsstil. Förutom att man träffar sina klubbkamrater regelbundet och på så sätt får ett brett nätverk vill man gärna göra gott för andra genom att delta i olika serviceprojekt.

Under mer än ett sekel har Rotaryklubbar gjort värdefulla serviceinsatser i samhället både lokalt och internationellt. Undersökningar visar att ju mer rotarianer engagerar sig i Rotarys verksamhet, desto större blir deras engagemang och samhörighet med klubben och organisationen. Agera nu och ställ upp med din tid och talang på områden som är viktiga för dig och där du kan göra en betydelsefull insats.

Här är några förslag på hur du kan bli mer aktiv i Rotary:

  • Anmäl dig som frivillig som funktionär eller till någon klubbkommitté.
  • Håll dig underrättad om vad som händer i klubben.
  • Sitt med olika personer vid varje möte så att du får möjlighet att lära känna var och en i klubben.
  • Besök andra klubbar och ta med dig nya idéer hem till egna klubben.
  • Gå på distriktskonferensen och bekanta dig med rotarianer från andra klubbar.
  • Gå med i någon av de många globala nätverksgrupperna och utvidga ditt rotarykontaktnät till andra länder.
  • Ställ upp som värd för en student inom ungdomsutbytet eller delta i andra utbyten mellan rotarianer
  • Ta steget ut i den internationella rotaryvärlden och åk på den årliga Internationella Convention

Välkommen att bli en del av Rotarys globala nätverk!

Läs mer vad medlemskap i Rotary kan ge på Rotary Internationals webbplats www.rotary.org