Främja fred

Konflikter och våld berörde mer än 68 miljoner människor det senaste året, och hälften av dem är barn. Vi vägrar att acceptera alla typer av konflikter. Rotary erbjuder utbildning som främjar förståelse och ger samhällen färdigheter för att lösa konflikter. Genom våra serviceprojekt, fredsstipendier och övriga stipendier bidrar våra medlemmar till de åtgärderna för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till konflikt, inklusive fattigdom, ojämlikhet, etnisk spänning, brist på tillgång till utbildning och ojämn fördelning av resurser.

Varje år utdelar Rotary ut upp till 100 helt finansierade stipendier, Peace Fellowships, för dedikerade ledare från hela världen för att studera på en Mastersutbildning vid ett av våra fredscentra. Genom akademisk utbildning, praktik och globala nätverksmöjligheter utvecklar programmet stipendiaterna till erfarna och effektiva katalysatorer för fred. Stipendierna täcker undervisning och avgifter, boende, resor samt alla praktik- och fältstudiekostnader. På drygt ett decennium har Rotary Peace Centers tränat mer än 1 200 stipendiater. Många av dem fungerar nu som ledare vid internationella organisationer eller har startat sina egna stiftelser.

Class XIX (2020-2022)

Vi är stolta att ha ett av de sex universitetsutbildningarna i Uppsala,
Lär känna våra Peace Fellows
Se även Facebook