The Rotary Foundation

Rotary stöder långsiktigt förbättringsarbete inom sju s.k. fokusområden:

Rotary Foundations uppgift är att bevaka att donatorernas pengar används på det sätt som donatorerna önskar. I och med att Rotary Foundation saknar egenintresse kan du med förtroende använda organisationen till att förbättra det som du finner mest angeläget att satsa på inom ramen för de sju fokusområdena.
Tack vare att Rotary Foundation låter HELA ditt bidrag gå till det du önskar räcker en femma till att livsvarigt skydda ett barn från polio. För en femtiolapp kan du se till att en familj får vatten som de inte blir sjuka av, etc.

Genom att använda Rotary Foundation kan du omsätta dina pengar i projekt som förbättrar människors levnadsvillkor på ett bestående sätt. Detta gör att Rotary är ett bra val, vilket bl.a. Bill och Melinda Gates Foundation upptäckt, se vidare ”Why Bill Gates Partners With Rotary To Eradicate Polio”. Gates har (hittills) stöttat Rotarys “End Polio Now” projekt med drygt en miljard dollar.
Tack vare generösa bidrag från dem som delar Rotarys vision om att det går att åstadkomma bestående förbättringar, har Rotary Foundation sedan 1947 finansierat livsviktiga insatser med drygt 4 miljarder dollar (förutom Gates bidrag till End Polio). Lägg därtill ett mångdubbelt större bidrag i form av oavlönade arbetsinsatser och det bör stå klart att det är Rotary Foundation som gör dig en tjänst och inte tvärt om.

Du är hjärtligt välkommen att BLI GIVARE!

Mer information finner du på ”Mötesplatsen för Rotary Foundation på svenska