Fyrfrågeprovet

Fyrfrågeprovet är en etisk guide för rotarianer att använda för sina personliga och professionella relationer.
Provet har översatts till mer än 100 språk, och rotarianer reciterar det på klubbmöten:

Av de saker som vi tycker, säger eller gör:

  • Är det sant?
  • Är det rättvist mot alla som berörs?
  • Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?
  • Är det till fördel för alla berörda?