Att skydda miljön

Rotary arbetar med alla delar av hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk hållbarhet. Att skydda miljön är därför ett fokusområde inom Rotary, där klubbarna uppmanas göra projekt. Mycket av de miljöproblem som finns idag orsakas av de rikare länderna, så det finns stora möjligheter till lokala projekt i Sverige inom miljöområdet.

Hur skall vi då veta vad som är projekt inom miljö? Världen har kommit överens om 17 stycken globala hållbarhetsmål, där fler berör miljön. Vi i Sverige har beslutat oss för att arbeta med 16 miljömål. Dessa följs upp av länsstyrelserna och många kommuner har egna prioriteringar då det gäller miljömål. Kontakta din kommun och hör vad de har för miljömål. Fråga gärna vad en ideell organisation som Rotary kan bidra med inom kommunen. Som klubb kan ni också starta miljöprojekt utifrån era medlemmars kunskaper och idéer.

För er som vill söka samarbete med andra som är intresserade av miljöprojekt har Rotary en så kallad aktionsgrupp, ESRAG, Environmental Sustainability Rotary Action Group, där man kan bli medlem. ESRAG har också en Facebooksida för ESRAG Sweden, där du kan delta i diskussioner om miljöprojekt. Under våren 2021 pågick ett projektet ”I Fix the Planet” där de klubbar som hade en aktivitet inom miljöområdet uppmanades att göra en film om aktiviteten