* Rotary online 17 november

Anmäl dig här

Omställningen ger möjligheter –om hur miljöhänsyn kan bidra till bättre affärer med Helena Tillborg!
Onsdagen den 17 november. Kl. 12:00 –13:00
Miljö-och hållbarhetsfrågorna växer i betydelse, och är idag högt på agendan i samhället. Det gäller för såväl politiker, företagare och investerare som hos allmänheten. Det är naturligt, eftersom frågorna till syvende och sist handlar om överlevnad för mänskligheten. Genom att agera smart och förutseende kan företag vända hållbar utveckling till en affärsfördel, och samtidigt undvika dyrbara risker kopplat till krav och förbud från omgivningen. I föredraget ges konkreta exempel på hur detta kan gå till, och hur man kan tänka som företagsledare eller privatperson för att bidra till en hållbar framtid.
Helena har gedigen erfarenhet från hållbarhetsarbete i företag och organisationer. Sedan 1995 har hon arbetat i ledande och drivande roller i en rad branscher. Genom åren har hon arbetat med policyutvecklare, myndigheter och beslutsfattare för att driva förändring, och var chef för Vetenskaps-och Innovationskontoret vid svenska ambassaden i Tokyo. Idag är hon konsult med fokus på strategi, hållbarhet och innovation.