* Rotarys resurser på svenska

Rotarys resurser på svenska finns i Learning Center i My Rotary

Svenska är ett av de språk som RI tillhandahåller översättningar till och det finns faktiskt en stor mängd Rotary-material på svenska från guider till online-kurser. Hittills har det mesta av det svenska materialet funnits i den ”nordiska” DropBoxen. Men eftersom alla handböcker för klubb- och distriktsfunktionärer har omvandlats till online-kurser i Learning Center var det dags att hitta en ny lösning för att göra alla typer av svenskt material tillgängligt. Observera att du behöver ha ett My Rotary-konto för att få tillgång till materialet.

Den bästa lösningen för att göra både statiska och interaktiva material tillgängliga var att skapa ett ”Learning Topic” inom Learning Center.
Från och med den 1 juli 2021 kommer allt svenskt material och alla onlinekurser att vara tillgängliga under ett ”Learning Topic” som heter ”Rotary resurser på svenska”.
Materialet kan nås via denna länk: https://learn.rotary.org/members/learn/dashboard/channel/116
Kurserna hittar du på sidan: https://learn.rotary.org/members/learn/catalog/view/222

Det nya Learning Topic är också en plattform för klubbarna och distrikten att dela med sig av sitt eget material på svenska. Om du vill dela material på svenska eller har några frågor om Learning Topic, tveka inte att kontakta ditt CDS-team: Sari Miettinen (Specialist Nordic & Baltic Countries and Poland), e-post: sari.miettinen@rotary.org, telefon +41 (0)44 387 7130.
Eller Lars-Erik Rydbrant, Assistant Rotary Public Image Coordinator , rydbrant@telia.com, telefon 0702 585 627